Rzecznika Praw Pacjenta zacieśnia współpracę z NRL

Zacieśnianie współpracy oraz rozwiązywanie problemów pacjentów było tematem dzisiejszego spotkania Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Chmielowca z wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Romualdem Krajewskim z Naczelnej Izby Lekarskiej.

Podczas spotkania 15 stycznia 2018 roku wiodącym tematem było utworzenie rzetelnej bazy wiedzy dla pacjentów, która wskazywałaby im w jaki sposób poradzić sobie w systemie ochrony zdrowia. Baza ta wspierałaby pacjentów w ich problemach zdrowotnych i wskazywała sposoby ich rozwiązywania.

Rozmawiano również o potrzebie zmian w polskiej służbie zdrowia pod kątem rozwiązywania problemów na różnych polach działania. Rzecznik wyraził chęć aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach zmierzających do polepszenia sytuacji pacjentów oraz do podniesienia jakości przestrzegania ich praw.

Spotkanie było konstruktywne i przebiegało w bardzo miłej atmosferze.