Rozmowy przez komórki nie wpływają na występowanie raka mózgu

Nie ma dowodów na zwiększone występowanie nowotworów mózgu u ludzi używających telefony komórkowe – wynika z raportu powstałego w ramach Narodowego Programu Toksykologicznego (National Toxicology Program) dotyczącego ryzyka rozwoju nowotworów pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego.

W raporcie tym przedstawiono wnioski z badań na szczurach i myszach narażonych na działanie promieniowania elektromagnetycznego.

Stwierdzono zwiększoną częstość występowania nowotworów wywodzących się z nerwów (malignant Schwannoma) okolicy serca wśród szczurów płci męskiej. Efektu tego nie odnotowano wśród samic ani wśród myszy. Wśród wszystkich zwierząt badacze zauważyli również istotnie zwiększoną liczbę nowotworów innych narządów, m.in. mózgu, gruczołu krokowego, przysadki mózgowej, nadnerczy, wątroby i trzustki. Obecnie nie wiadomo jednak, czy ich wystąpienie miało związek z promieniowaniem.

Jak podkreślają autorzy badania, użyte natężenie promieniowania elektromagnetycznego oraz czas ekspozycji zdecydowanie przekraczały poziom, którego doświadczają osoby nawet bardzo często korzystające z telefonów komórkowych. Ponadto promieniowaniu poddawano całość organizmów badanych zwierząt.

Zaskakującą obserwacją było spostrzeżenie wydłużenia życia szczurów poddanych działaniu promieniowania elektromagnetycznego. W tej sytuacji uznano, że obecnie przyjęte normy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego emitowanego z telefonów komórkowych są akceptowalne dla zapewnienia zdrowia publicznego.

źródło: www.cancernetwork.com