Rozmowy o kontraktowaniu świadczeń w poz

Jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie fakultatywnego wystawiania e-zwolnień aneksy do umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zostaną podpisane do 30 listopada 2018 roku – uzgodnili lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna przedstawił wstępne informacje finansowe do końca roku 2018 oraz poinformował o trwających analizach oraz planowanej zmianie budżetu i możliwościach zmiany planu finansowego NFZ na 4 kwartał 2018. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w drugiej połowie września 2018.

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zaproponowało podniesienie stawki bazowej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od 1 października 2018 roku (podtrzymując dotychczasowe stanowisko przekazane w kwietniu bieżącego roku) oraz podkreśliło konieczność rozwiązania problemu z e-ZLA z korzyścią dla wszystkich stron (pozostawienie fakultatywnej formy wystawiania zwolnień lekarskich, a także sfinansowanie wystawiania e- ZLA w postaci ryczałtu doliczanego do stawki kapitacyjnej – jako zachęta dla lekarzy).

PPOZ zwróciło też uwagę, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania e-ZLA jest doposażenie poradni poz w odpowiedni sprzęt, zakup łączy internetowych, gratyfikacja dla wystawiających zwolnienia lekarskie, itd.

Podczas spotkania zaproponowaliśmy wystąpienie do Ministra Zdrowia o spotkanie zainteresowanych stron w sprawie e – ZLA ( Ministerstwo Zdrowia, ZUS, NFZ, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz świadczeniodawców – PPOZ) – informuje Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Podczas spotkania przedstawiciele PPOZ poruszyli także tematy:

– lekarze specjaliści a podwyżki – w kontekście poz,

– stwierdzanie zgonu – planowane jako świadczenie gwarantowane, dopuszczenie pielęgniarek i ratowników,

– szczepienia przeciw grypie dla seniorów- zachowanie łańcucha chłodniczego i finansowanie świadczenia,

– cesje, czyli przekształcenia podmiotów,

Ustalono wstępnie, iż kolejne spotkanie w Centrali NFZ odbędzie się po 16 września 2018 roku.