Przyjdź na debatę o zarządzaniu kryzysowym

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Czy da się im zapobiec? Oczywiście nie jest to możliwe. Można jedynie do nich dobrze się przygotować.

Więc jak reagować w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej? Jak usuwać ich skutki? Jak odbudować infrastrukturę krytyczną oraz odtwarzać zniszczone zasoby? Jak przygotować się do sytuacji kryzysowej? 22 stycznia 2019 roku w Warszawie podczas konferencji „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego” odbędzie się debata z ekspertami.

O czym będą dyskutować?

 • Systemy łączności
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
 • Bezpieczeństwo – publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne

Dla kogo

 • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez rejestrację w linku: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-17

Informacje na bieżąco na Facebooku: Kliknij tu
Oraz na Instagramie Kliknij tu