Projekt UJ CM z dofinansowaniem z NCBIR

UJ CM został laureatem pierwszego konkursu NCBR w programie ERA PerMed (Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation), który skupia się na wsparciu badań związanych z nowoczesnymi metodami opieki nad pacjentem w Europie i na świecie. Program jednoczy wysiłki ponad 30 partnerów z całego świata (ministerstwa i agencje finansujące badania) we współpracy z Komisją Europejską.

Kierownikiem projektu i koordynatorem konsorcjum jest prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Partnerami uczelni w projekcie są: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku, Uniwersytet w Ljubljanie oraz Centrum Medyczne Uniwersytetu w Ljubljanie.

Celem projektu „Nowy antagonista receptora somatostatynowego w algorytmie diagnostycznym nowotworów neuroendokrynnych – studium wykonalności (TECANT)” jest opracowanie nowoczesnego radiofarmaceutyku – znakowanego 99mTc antagonisty receptora somatostatyny i wprowadzenie nowego narzędzia do obrazowania nowotworów neuroendokrynnych umożliwiającego indywidualizację postępowania terapeutycznego u pacjentów.

W ramach projektu UJ CM będzie odpowiedzialny za realizację badania klinicznego, w którym będzie pełnił rolę sponsora.

Całkowita wartość projektu to 690 843 euro, kwota dofinansowania dla UJ CM – 523 787,50 PLN.