Program rozpoznawania chorób śródmiąższowych

jr

Klinika Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego realizuje program “Wdrożenia nowoczesnego rozpoznawania chorób śródmiąższowych, w tym IPF”. Jest to możliwe w związku wprowadzeniem od stycznia 2017 r. programu lekowego zapewniającego chorującym na choroby śródmiąższowe dostęp do nowoczesnego leczenia.

Od stycznia 2017 r. program lekowy zapewnia chorującym na choroby śródmiąższowe dostęp do nowoczesnego leczenia. fot. pixabay.com
Program jest częścią szerszego projektu, którego celem jest udoskonalenie rozpoznawania i leczenia chorób śródmiąższowych płuc.

Choroby śródmiąższowe płuc stanowią istotny medyczny problem, dotyczy to zwłaszcza idiopatycznego włóknienia płuc (IPF). Schorzenie to jest rozpoznawane późno, a dotychczasowe leczenie było mało skuteczne. Zastosowanie kriobiopsji umożliwia rozpoznanie IPF w przypadkach, w których tomokomputerowe badanie (o wysokiej rozdzielczości) klatki piersiowej nie jest jednoznaczne. Daje ponadto możliwość rozszerzenia badań naukowych prowadzonych w Klinice o analizę markerów predykcji odpowiedzi (zarówno molekularnych, jak i metabolomicznych) na nowe leki, co może wpłynąć na lepszy dobór chorych do leczenia.

Etapy programu “Wdrożenie nowoczesnego leczenia rozpoznawania chorób śródmiąższowych, w tym IPF” będą obejmować szkolenie personelu i zakup zestawu do kriobiopsji.

Edukację lekarzy w programie “Wdrożenia nowoczesnego rozpoznawania chorób śródmiąższowych w tym idiopatycznego włóknienia płuc (IPF)” sponsoruje firma Roche Polska.