Profilaktyka HPV do ponownej oceny?

HD

Programy zdrowotne dotyczące profilaktyki zakażeń HPV nie muszą być opiniowane przez Radę Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych pomimo zmiany schematu szczepienia z 3-dawkowego na 2-dawkowy.

Pozytywnie zaopiniowane programy samorządowe dotyczące szczepień przeciwko HPV mają nadal pozytywną rekomendację tej agencji, pomimo zmiany schematu szczepienia. fot. Wikimedia Commons
Jak wyjaśnia AOTM, zmiana szczepionek pociągnie za sobą wyłącznie skutki finansowe, co będzie w ocenie ekspertów korzystniejsze ekonomicznie dla samorządów finansujących działania profilaktyczne.
W ocenie ekspertów skutek finansowy nie będzie miał wpływu na inne elementy programów zdrowotnych. Dlatego też nie zachodzi potrzeba ponownego opiniowania projektów programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HPV.