Prof. Jassem na czele Komitetu Antytytoniowego

jr

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed został wybrany na przewodniczącego Komitetu Antytytoniowego (Tobacco Control and Smoking Cessation Committee).

fot. archiwum

Wybory odbyły się podczas organizowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC) 18. Światowego Kongresu Raka Płuca w dniach 15-18 października br. w Jokohamie w Japonii.

IASLC jest organizacją o światowym zasięgu, zrzeszającą około 6.500 członków z ponad 100 państw.

Prof. Jacek Jassem kieruje Katedrą i Kliniką Onkologii i Radioterapii GUMed, jest specjalistą w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej.Jego główne zainteresowania naukowe to: rak płuca, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, biologia molekularna nowotworów. Prof. Jassem jest członkiem zarządu Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), największej organizacji badawczej w dziedzinie onkologii w Europie oraz przewodniczącym Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG).

Profesor Jacek Jassem jest współautorem tzw. „Cancer Planu”, czyli strategii walki z rakiem w Polsce. Strategia zakłada m.in. racjonalizację wydatków na onkologię, zniesienie limitów narzuconych przez NFZ, ograniczenie niepotrzebnej hospitalizacji i biurokracji, szybszą i lepszą diagnostykę, stworzenie mechanizmu szybkiego dostępu do nowych leków oraz finansowanie badań nad nowoczesnymi systemami diagnostycznymi, takimi jak diagnostyka molekularna nowotworów. Ta właśnie dziedzina to oczko w głowie profesora, a dla ludzi z całego świata nadzieja na szybką i prawidłową diagnozę i szybkie wyleczenie.

Jest zagorzałym przeciwnikiem palenia tytoniu – to z jego inicjatywy weszła w życie ustawa o zakazie palenia w miejscach publicznych.