Prof. Zdrojewski pokieruje POLKARD-em

jr

Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnej edycji Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. Opracuje go zespół ministra zdrowia, na czele którego stanął prof. Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUM-ed.

Prof. Zdrojewski pokieruje pracami zespołu, który opracuje założenia kolejnej edycji programu POLKARD. fot. GUMed
Wyboru dokonało dziewięciu konsultantów krajowych, którzy są związani z prewencją, diagnostyką i terapią chorób serca i naczyń w Polsce. Prof. Zdrojewski w latach 2003-2005 oraz 2006-2008 pełnił już funkcję sekretarza programu POLKARD. W tym okresie, dzięki nakładom finansowym i programom polityki zdrowotnej, nastąpił zdecydowany rozwój kardiologii interwencyjnej, diagnostyki i wczesnej neurorehabilitacji w udarach mózgu, zaś skuteczność terapii nadciśnienia tętniczego poprawiła się dwukrotnie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego choroby serca i naczyń są obecnie przyczyną 46 proc. wszystkich zgonów w naszym kraju. Do podstawowych problemów, które wymagają radykalnej poprawy zaliczyć należy wyższą o 35 proc. liczbę zachorowań na zawały i udary oraz prawie trzy razy większą umieralność przedwczesną (do 65 roku życia) z powodu udarów mózgu w Polsce niż w krajach starej Unii Europejskiej.