Prof. Piotr Szefer wyróżniony Medalem im. Wiktora Kemuli

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) przyznał prof. Piotrowi Szeferowi, kierownikowi Katedry i Zakładu Bromatologii GUMed medal im. Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej.

Medal zostanie wręczony podczas uroczystej inauguracji 61 Zjazdu PTChem, który odbędzie się w Krakowie w dniach 17-21 września br.

Odznaczenie jest przyznawane od 20 lat na wspólny wniosek dwóch prestiżowych gremiów naukowych: Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Dotychczas 18 polskich naukowców zostało odznaczonych ww. medalem. Wśród grona profesorów chemików analityków, Piotr Szefer jest jedynym profesorem nauk farmaceutycznych. Jest to drugie znaczące wyróżnienie, po medalu im. Ignacego Łukasiewicza, który przyznano w ub. roku prof. Szeferowi za wybitne zasługi dla polskiej farmacji na wniosek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

źródło: GUM-ed