Prof. Mirosław Wielgoś krajowym konsultantem

Krajowym konsultantem w dziedzinie perinatologii został prof. dr hab. Mirosław Wielgoś.

Prof. Mirosław Wielgoś rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, przez wiele lat pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa mazowieckiego. Od 2013 profesor Wiegoś był konsultantem krajowym w dziedzinie perinatologii. Ostatnio na stanowisku konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii był vacat.