Prof. Juszczyński z nagrodą im. Koprowskiego

W Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego. Głównym Laureatem nagrody  jest prof. dr hab. Przemysław Juszczyński, który w imieniu zespołu odebrał nagrodę z rąk przewodniczącego-Elekta ZG Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dr hab. Adama Maciejczyka.

Prof. Hilary Koprowski był lekarzem, wirusologiem i immunologiem, muzykiem i kompozytorem, twórcą pierwszej w świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio. Od roku 1944 mieszkał i pracował w USA, gdzie był organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Wistara w Filadelfii, a później kierownikiem instytutów badawczych na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Założyciel Fundacji Koprowskich, której zadaniem jest wspieranie polsko-amerykańskiej współpracy naukowej. Prof. Koprowski jest kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz doktorem honoris causa wielu polskich uczelni.

Nagroda im. Hilarego Koprowskiego przyznawana jest od roku 2007 przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne za najlepszą wykonaną w polskim ośrodku badawczym pracę naukową w zakresie onkologii klinicznej lub doświadczalnej.

Laureatem Nagrody za rok 2017 został zespół autorów z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, który opublikował cykl prac dotyczących roli sygnału receptora B-komórkowego w chłoniakach:

  • Szydłowski M, Kiliszek P, Sewastianik T, Jabłońska E, Białopiotrowicz E, Górniak P, Polak A, Markowicz S, Nowak E, Grygorowicz MA, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Cieckiewicz A, Malenda A, Lech-Maranda E, Warzocha K, Juszczyński P: FOXO1 activation is an effector of SYK and AKT inhibition in tonic BCR signal-dependent diffuse large B-cell lymphomas. Blood 2016; 127: 739-48.
  • Sewastianik T, Szydowski M, Jabłońska E, Białopiotrowicz E, Kiliszek P, Górniak P, Polak A, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Cieckiewicz A, Kamiński TS, Markowicz S, Nowak E, Grygorowicz MA, Warzocha K, Juszczyński P: FOXO1 is a TXN- and p300-dependent sensor and effector of oxidative stress in diffuse large B-cell lymphomas characterized by increased oxidative metabolism. Oncogene 2016; 35: 5989-6000.
  • Jabłońska E, Górniak P, Szydłowski M, Sewastianik T, Białopiotrowicz E, Polak A, Warzocha K, Juszczyński P: MiR-17-92 represses PTPROt and PP2A phosphatases and amplifies tonic BCR signaling in DLBCL cells. Exp Hematol 2017; 46: 56-61.