Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie

17 maja prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

Dariusz ADAMEK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Maria GIŻEWSKA
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Marcin GRABOWSKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ewa IŻYCKA-ŚWIESZEWSKA
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz JASKÓLSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sławomir JEKA
profesor nauk medycznych
Szpital Uniwersytecki nr 2
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Piotr JUROWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Aleksandra
KAWCZYK-KRUPKA
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medycznyw Katowicach


Anna KLISIEWICZ
profesor nauk medycznych
Instytut Kardiologii w Warszawie

Sławomir MICHALAK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Witold MUSIAŁ
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Agata PANETH
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Hanna PITUCH
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przemysław RUTKOWSKI
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

Piotr SKOTNICKI
profesor nauk medycznych
Szpital św. Rafała w Krakowie 

Piotr SUCHOCKI
profesor nauk farmaceutycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Jacek SZNURKOWSKI
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

Marcin UFNAL
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Elżbieta WYSKA
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie