Prezydent nominował profesorów

Prezydent Andrzej Duda wręczył 26 nominacji profesorskich lekarzom i farmaceutom.

Akty nominacyjne otrzymali:

Adam BARCZYK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jarosław BARSKI
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Agnieszka BRODOWSKA
profesor nauk o zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Beata CZARNECKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Piotr CZEKAJ
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Agnieszka DROSDZOL-COP
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Maciej GONCIARZ
profesor nauk medycznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu

Tomasz GOŚLIŃSKI
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Urszula GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jarosław KALINKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bernarda KAZANOWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wojciech KLOC
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bartosz KORCZOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Rzeszowski

Edward KOWALCZYK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Małgorzata KOWALSKA
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Katarzyna KOZIAK
profesor nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Marek KOZIŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Alina KUŁAKOWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Marcin MYCKO
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Elżbieta PĘKALA
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Elżbieta PONIEWIERKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Katarzyna STARSKA-KOWARSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Paweł SZYMAŃSKI
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Marta WRÓBLEWSKA
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Małgorzata ZADURSKA
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Barbara ZEGARSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu