Prestiżowe warsztaty kardiologów interwencyjnych

ELA

Najwybitniejsi operatorzy z całego świata przyjadą do Krakowa, żeby wymieniać się doświadczeniami, omawiać konkretne przypadki, przeprowadzać zabiegi na żywo i uczyć młodszych operatorów. 30 września br. zaczynają się dwudniowe warsztaty Euro CTO poświęcone rewaskularyzacji.

Wyjątkowe warsztaty dla kardiologów interwencyjnych z całej Europy pierwszy raz odbywają się w Polsce. fot. Archiwum PCPM
Experts „Live“ CTO Workshop to wyjątkowe warsztaty dla kardiologów interwencyjnych z całej Europy poświęcone leczeniu przewlekle zamkniętych naczyń.Warsztaty odbywają się od 8 lat i każdego roku specjaliści spotykają się w innym mieście w Europie. Po raz pierwszy odbywają się w Polsce. 

Podczas dwóch dni odbędzie się kilkanaście wykładów, zostanie w sumie pokazanych dziesięć zabiegów, a komentować je będą najlepsi z najlepszych z całej Europy. Zabiegi na żywo będą przeprowadzane i transmitowane w czasie rzeczywistym ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

„Program zainteresuje bardzo doświadczonych operatorów (ekspertów), ale są w nim poruszone zagadnienia dla osób mniej doświadczonych oraz osób, które dopiero rozpoczynają lub zamierzają rozpocząć wykonywanie zabiegów udrożnień przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych (CTO)”
 – wyjaśnia prof. Leszek Bryniarski, dyrektor warsztatów EURO CTO.

Tematyka warsztatów koncentruje się wokół rewaskularyzacji. W tym roku szczególnie zostanie zwrócona uwaga na rewaskularyzację całkowitą, czyli jednoczesne udrożnienie CTO i poszerzenie wszystkich naczyń wieńcowych. Zdaniem specjalistów jest to najlepsza metodą leczenia choroby niedokrwiennej serca i powinna stać się oddzielną procedurą medyczną.

„Zabiegi udrożnienia CTO są określane jako ostatnia bariera do pokonania w kardiologii interwencyjnej. Są to zabiegi, które wymagają nie tylko odpowiedniego doświadczenia, ale i znajomości specjalistycznego sprzętu, specjalnych technik zabiegowych. Skuteczność udrożnień CTO wykonywanych przez kardiologów bez specjalnego przygotowania wynosi ok. 50 procent, natomiast wśród ekspertów przekracza ona 90 procent. Stąd warsztaty są okazją dla nauki dla wszystkich kardiologów interwencyjnych. Poprawa skuteczności zabiegów przekłada się na poprawę rokowania pacjentów. Wiemy też z doświadczenia, że znajomość technik używanych w czasie udrożnień ułatwia wykonywanie innych zabiegów angioplastyki” – 
mówi prof. Leszek Bryniarski. 

Prof. Jarosław Wójcik dodaje, że  przewlekłe okluzje tętnic wieńcowych (CTO) to ostatni i najcięższy bastion choroby niedokrwiennej serca, z którym walczą kardiolodzy inwazyjni.  

„Choć jest jedna definicja przewlekłej okluzji tętnic wieńcowych (CTO), to jednak obejmuje ona wiele różnych jej postaci. Od okluzji bardzo prostych, poprzez okluzje średnio trudne do ekstremalnie trudnych od strony zabiegowej. Te proste okluzje mogą być robione przez nieco mniej doświadczonych kardiologów inwazyjnych. Natomiast te najtrudniejsze zmiany mogą być robione tylko przez najbardziej doświadczonych i wyrafinowanych operatorów, którzy stosują coraz nowocześniejsze techniki oraz sprzęt. Dlatego takie warsztaty jak EuroCTO i ta wymiana doświadczeń między nami są takie ważne”
 – tłumaczy prof. Wójcik.

EURO CTO CLUB powstał 14 grudnia 2006 r. z inicjatywy wybitnych kardiologów. Klub stworzyli eksperci, którzy chcieli rozwijać swoją wiedzę i metody leczenia w zakresie przewlekle zamkniętych naczyń (CTO – chronic total occlusions).Celem i misją Klubu jest edukowanie kardiologów interwencyjnych i wymiana doświadczeń w zakresie rewaskularyzacji przewlekle zamkniętych naczyń. W obecnej chwili klub zrzesza 60 najlepszych operatorów w Europie, w tym trzech Polaków: prof. Jarosława Wójcika, prof. Leszka Bryniarskiego i prof. Dariusza Dudka.