PPOZ: wzrost finansowania pilny i konieczny

jr

Wzrost finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, w świetle planowanych zmian systemowych: sieci szpitali i rosnących zadań dla poz – jest pilny i konieczny! – podkreślają lekarze i świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

fot. archiwum
NFZ swoją decyzję o przeznaczeniu większych środków na poz uzależnia od stanowiska Ministra Finansów, które nie zostało dotychczas określone.
Propozycje PPOZ dotyczą zmian warunków zawarcia i realizacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od 1 lipca bieżącego roku.

Podczas rozmów w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia, które odbyły się w 17.05.2017 oraz 9.06.2017 – Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa NFZ, przyznał, że rozważa propozycje zwiększenia finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, ale czeka na decyzję Ministra Finansów.

W piątek, 23 czerwca NFZ poinformował, że nie może zaoferować wzrostu finansowania świadczeń w zakładanym terminie, gdyż nie ma pozytywnej opinii Ministra Finansów: „Uwzględniając powyższe oraz konieczność wdrożenia w życie zmian przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzających od 1.10.2017 roku „sieć szpitali“, decyzję o wzroście finansowania świadczeń poz mogę podjąć jedynie w sytuacji pewności wzrostu nakładów na świadczenia, znajdującego odzwierciedlenie w zmianie planu finansowego Funduszu” – wyjaśnił w oficjalnym piśmie Andrzej Jacyna, p.o Prezesa NFZ.

Prezes wyraził jednocześnie chęć kontynuacji rozmów w sprawie wzrostu finansowania świadczeń poz ponad poziom przewidziany w aktualnym planie finansowym. „Mając na uwadze informacje NFZ o braku decyzji Ministra Finansów, a tym samym braku pozytywnej opinii co do zmiany planu finansowego, odbieramy to jako niejasność finansową w zakresie poz, która wymaga czasu do uregulowania. Oczekując na kolejne rozmowy, informujemy, iż  aneksujemy obecne umowy do 30 września 2017 roku” – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.