PPOZ o rozliczaniu świadczeń pielęgniarek i położnych poz

Zdaniem lekarzy i świadczeniodawców skupionych w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia komunikat opublikowany przez Centralę NFZ dotyczący „Zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne”, powinien być uzupełniony o dodatkowe zapisy: „Zasady rozliczania świadczeń pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej”.

 

Naliczenia te całkowicie odbiegają od rozliczeń w szpitalach i AOS, na dodatek na mocy innego, odrębnego zarządzenia Prezesa NFZ – uzasadnia Bożena Janicka, prezes PPOZ w piśmie skierowanym do Prezesa NFZ, Andrzeja Jacyny.

– Podstawowa opieka zdrowotna we wskazanych rozliczeniach – pomimo porozumienia z Ministrem Zdrowia oraz zebrania przez NFZ informacji o etatach pielęgniarek, położnych (zarówno tych deklaracyjnych, jak i bez deklaracji czyli pielęgniarek praktyki) – jest zupełnie inaczej potraktowana co do wartości podwyżek, które wynikają wprost z ilości deklaracji, nie zapewniając tym samym stałych kwot z NFZ na podwyżki wskazywane w porozumieniu. Podkreślamy, wzrost ten jest zmienny, niestały i trudny do zaplanowania – piszą lekarze PPOZ.

Ponadto Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło się do Prezesa NFZ z prośbą o interwencję w oddziałach NFZ, które informują pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej również pielęgniarki praktyki o kwotowych podwyżkach wynikających z porozumienia z Ministrem Zdrowia, a nie z faktycznych wyliczeń z posiadanych deklaracji, jak płaci NFZ.

Sprawa dotycząca rozliczenia świadczeń w poz przez pielęgniarki i położne była już tematem wystąpienia PPOZ do Prezesa NFZ (pisma z dnia 28.09.2018).