PPOZ negatywnie opiniuje zmianę wzorów deklaracji wyboru w poz

Lekarze POZ negatywnie opiniują projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

– Wejście w życie tej zmiany oznaczałoby, iż do końca 2024 roku niemożliwe byłoby złożenie jednej (łącznej) deklaracji wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej poz, ani funkcjonowanie zespołu poz, tak oczekiwanego przez resort zdrowia, jak i przez samych pacjentów – argumentują lekarze PPOZ w piśmie do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Zmiana wzorów deklaracji świadczeniodawcy dokonywana jest „na wniosek środowiska pielęgniarek i położnych”. Zdaniem lekarzy PPOZ – nie leży ona ani w interesie pacjentów, którzy zmuszeni będą do wypełniania trzech deklaracji, ani w interesie świadczeniodawców poz, którzy będą zmuszeni do ich przechowywania.

Deklaracja łączna (lekarz, pielęgniarka poz, położna poz) obok deklaracji oddzielnych w pełni realizuje oczekiwania wszystkich stron, zarówno środowiska medycznego jak i pacjentów. Dlatego wnioskujemy o niewprowadzanie zmiany do obecnego rozporządzenia, które ma obowiązywać już od 1 października br. uzasadnia Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Lekarze PPOZ podkreślają, iż powyższy projekt jest w sprzeczności z wcześniejszymi wnioskami składanymi przez Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.