Poznań wdraża pilotażowo system alarmowo-ratunkowy

jr

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu wdrożyła pilotażowo system powiadamiania AED . Pozwoli to na znaczące skrócenie czasu dotarcia na miejsce wypadku.

System tworzy skrzynka z umieszczonym w środku defibrylatorem AED, która w momencie otwarcia wysyła informację do dyspozytora medycznego fot. http://medapp.pl/

– Cieszymy się, że dzięki zastosowaniu osiągnięć technologicznych MedApp oraz platformy Microsoft Azure możemy poprawiać jakość ludzkiego życia. Mamy nadzieję, że zakończony sukcesem pilotaż utoruje nam drogę do wdrożenia systemu nie tylko w Poznaniu, ale w całej Wielkopolsce, a następnie w całym kraju – komentuje Mateusz Kierepka, prezes MedApp.

Innowacyjny system tworzy skrzynka z umieszczonym w środku defibrylatorem AED, która w momencie otwarcia wysyła informację do dyspozytora medycznego. Rozwiązania jest uniwersalne, ponieważ pozwala na umieszczenie w skrzynce dowolnego modelu AED, dowolnego producenta.

Celem włodarzy województwa wielkopolskiego jest włączenie do systemu jak największej liczby miejsc publicznych, ponieważ tak powstała sieć pozwoli na szybszą reakcję ratowników medycznych, a to z kolei znacznie zwiększy szansę na przeżycie poszkodowanych osób.