Powstanie Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka

W Instytucie Matki i Dziecka dzięki ponad 10,8 mln zł wsparcia powstanie Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka.

Dzięki wsparciu unijnemu Instytut Matki i Dziecka w Warszawie utworzy Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka – innowacyjny na skalę światową ośrodek prac B+R.

Centrum powstanie z dwóch jednostek instytutu – Zakładu Genetyki Medycznej i Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej. Projekt zakłada wyposażenie go w wysokospecjalistyczną aparaturę badawczą do badań diagnostycznych z zakresu genetyki, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu (WWM) i przesiewu diagnostycznego noworodków. Pozwoli to na opracowanie ulepszonych oraz zupełnie nowych metod diagnostycznych. Dzięki nim zwiększy się trafność diagnostyczna i zakres analizowanych parametrów. Możliwa będzie również szybsza wykrywalność chorób w ich wczesnym stadium.

Całkowita wartość projektu: 13 581 753,66 zł