Powstaje Europejska Grupa Robocza ds. Opieki Paliatywnej w Niewydolności Serca

HD

Pracą grupy przewodzić będzie Polak – dr n. med. Piotr Sobański, na co dzień pracujący w szwajcarskim Szpitalu Hildegard w Bazylei.

W Polsce na niewydolność serca choruje 700–750 tys. osób. fot. Flickr
Po kilkunastu miesiącach prac udało się doprowadzić do uformowania Europejskiej Grupy Roboczej ds. Opieki Paliatywnej w Niewydolności Serca. Jak zdradził dr n. med. Piotr Sobański, do pierwszego spotkania ekspertów doszło w lutym tego roku. Wyznaczono wówczas obszary zainteresowań, nad którymi będą prowadzane dalsze prace. Są to:

1.Potrzeby pacjentów i ich opiekunów (szczególnie w zakresie dolegliwości, problemów psychicznych i psychologicznych, potrzeb duchowych, socjalnych oraz żałoby).

2. Zasady postępowania i leczenia.

3. Zagadnienia etyczne.

4. Edukacja.

5. Projekty naukowe.

Dodatkowo eksperci chcą zająć się specjalnymi grupami pacjentów w obrębie osób z niewydolnością serca – mają być to m.in pacjenci młodzi, oczekujący na przeszczep oraz osoby z wrodzonymi wadami serca.