Poszukiwany najlepszy zagraniczny student w Polsce

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest w ramach programu „Study in Poland” przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce.

Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem prof. dr. hab inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych. Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową upływa 12 grudnia 2018 r.

Ankieta do pobrania

Ankiety należy przesłać do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl lub pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem „INTERSTUDENT 2019”.

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Finałowa Gala konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 17 stycznia 2019 w Gliwicach podczas dorocznej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”.

Strona internetowa Konkursu oraz Regulamin VII edycji konkursu INTERSTUDENT 2019 znajduję się pod linkiem www.studyinpoland.pl/interstudent