Ponad 30 mln zł z UE dla ostrołęckiego szpitala i WUM

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował dofinansowaniu Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w Ostrołęce oraz zakupie nowoczesnej aparatury medyczna do prowadzenia prac badawczych nad chorobami cywilizacyjnymi dla konsorcjum naukowego, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Specjalistyczny sprzęt dla ostrołęckiej kardiologii

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce powstanie Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej. Będzie się składał z oddziału stacjonarnego, oddziału dziennego oraz telerehabilitacji, w ramach której pacjenci wyposażeni w urządzenia do teletransmisji będą mogli rehabilitować się w domu.

Dzięki funduszom unijnym ośrodek zostanie m.in. doposażony w specjalistyczną aparaturę medyczną. Modernizację przejdzie również Pracownia Elektrofizjologii. Projekt zakłada zakup m.in.: kardiomonitorów, systemu do monitorowania telemetrycznego, aparatów EKG, defibrylatorów, echokardiografów, stacji diagnostycznej, systemu wysiłkowego czy stanowisk monitorowanych do rehabilitacji kardiologicznej. Doposażenie ośrodka obejmie również system do telerehabilitacji, wyposażenie sal do kinezyterapii w materace, piłki, lustra czy też step fitness. Wszystko po to, aby pacjenci z chorobami układu krążenia otrzymali specjalistyczne wsparcie w pobliżu miejsca zamieszkania.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad  9 mln zł, z czego niemal 7,5 mln zł zostanie dofinansowane ze środków unijnych.

Nauka na rzecz ochrony zdrowia

Po ponad 26 mln zł unijnego dofinansowania sięgnie konsorcjum, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Celem projektu jest utworzenie w Warszawie ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się. W skład konsorcjum wchodzą również Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk – Instytut Wysokich Ciśnień, Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

Wsparcie przeznaczone zostanie na zakup aparatury i doposażenie Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych WUM, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Wydziale Chemii UW oraz laboratoriów IWC PAN. Specjalistyczny sprzęt pomoże w prowadzeniu badań nad chorobami cywilizacyjnymi.