Polskie Zespoły Sercowe omówią nowości

Redakcja

W dniach 3-4 marca 2016 r. w Hotelu Radisson Blue przy ul. Grzybowskiej 24a w Warszawie odbędzie się Konferencja Polskich Zespołów Sercowych Transcatheter Heart Team Poland 2016.

fot. Archiwum
Celem tegorocznej, trzeciej już edycji konferencji jest edukacja, prezentacja nowości i wymiana doświadczeń wszystkich uczestników zespołu Heart Team, leczących przezcewnikowo pacjentów ze strukturalnymi wadami serca.

O nowych rozwiązaniach w zakresie Przezcewnikowego Wszczepienia Zastawki Aortalnej (TAVI) podyskutują operatorzy, kardiolodzy, kardiolodzy inwazyjni, kardiochirurdzy, anestezjolodzy, echokardiografiści, radiolodzy, interniści, pielęgniarki i technicy medyczni.

W czwartek 3 marca br. o godz. 16.15 odbędzie się sesja pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK: „Plany rozwoju przezcewnikowego leczenia wad serca w Polsce”. Sesji będą przewodniczyć dr Jacek Legutko, prof. Robert Gil oraz prof. Jarosław Kaźmierczak. Do udziału w panelu zostali zaproszeni prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organizatorami wydarzenia są Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach oraz Instytut Kardiologii w Aninie Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Patronem medialnym są PORTALE MEDYCZNE.

Pełny program THT Poland 2016 jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: WWW.THTpoland.com

Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem: WWW.thtpoland.com/pl/rejestracja-tht-poland-2016/