Polskie kliniki dołączyły do elitarnego grona

jr

Dwie Kliniki Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Banacha zyskały status europejskich ośrodków referencyjnych.

fot. archiwum
Klinika Neurologii oraz Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych dołączyły do elitarnych sieci europejskich ośrodków referencyjnych (European Reference Network – ERN) zajmujących się leczeniem chorób rzadkich. Idea stworzenia sieci powstała kilka lat temu w Komisji Europejskiej i ma na celu zarówno  poprawę leczenia osób dotkniętych rzadkimi schorzeniami, jak i promowanie ścisłej współpracy naukowej.

Bardzo rygorystyczne kryteria włączenia do ERN obejmowały nie tylko odpowiednie wyposażenie ośrodków, ale przede wszystkim duże doświadczenie kliniczne kandydatów oraz udokumentowany wysoko indeksowanymi publikacjami dorobek naukowy. Brano także pod uwagę wcześniejszą współpracę międzynarodową i najwyższy poziom świadczonych usług medycznych.

W ramach sieci ERN Euro-NMD Klinika Neurologii, kierowana przez prof. Annę Kosterę-Pruszczyk zajmować się będzie diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Do tej grupy należą zarówno choroby nabyte (m. in. miastenia i ostre i przewlekłe neuropatie zapalne), jak i uwarunkowane genetycznie – takie jak dystrofie mięśniowe i miopatie, rdzeniowy zanik mięśni, neuropatie dziedziczne oraz wiele innych. Mimo, że każde z tych schorzeń określane jest jako rzadkie,  co roku zespół Kliniki Neurologii udziela świadczeń z nim związanych kilku tysiącom pacjentów.

Z kolei Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych, której kierownikiem jest prof. Piotr Milkiewicz, będzie, w ramach sieci ERN-RARE LIVER, zajmować się leczeniem autoimmunologicznych chorób wątroby, między innymi pierwotnego zapalenia dróg żółciowych (ang. PBC); pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg  żółciowych (ang. PSC); autoimmunologicznego zapalenia wątroby (ang. AIH) oraz cholangiopatii IgG4. Każda z tych chorób spełnia kryteria choroby rzadkiej, ale pacjenci na nie cierpiący stanowią łącznie około ¼ wszystkich chorych, którzy poddawani są przeszczepieniu wątroby w Szpitalu przy ul. Banacha. Wieloletnie zainteresowanie Kliniki tymi schorzeniami sprawiło, że pod jej opieką znajduje się aktualnie około 900 pacjentów, a ich liczba rośnie w bardzo szybkim tempie.

Włączenie obu Klinik do ERN jest niewątpliwym sukcesem i stwarza warunki do ich dalszego rozwoju zarówno w zakresie klinicznym jak i naukowym.