Polski kandydat na przewodniczącego kardiologów inwazyjnych w Europie

Ewelina Myłek

Już w przyszłym roku Europejska Asocjacja Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EAPCI ESC) zyska nowego przewodniczącego. O decydenckie stanowisko organizacji zrzeszającej kardiologów inwazyjnych Starego Kontynentu będzie ubiegać się prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek,  członek zarządu EAPCI, dyrektor  międzynarodowych warsztatów New Frontiers in Interventional Cardiology, doświadczony akademik i praktyk dziedziny.

fot. by Eleven Zett Productions

Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych to organizacja działająca od 2006 roku, która w swoich założeniach ma redukcję liczby wystąpień chorób serca i naczyń poprzez zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz interwencyjnej. Podejmowane działania różnicuje na dedykowane lekarzom materiały i wydarzenia o charakterze edukacyjnym oraz poświęcone pacjentom ogólnopolskie inicjatywy społeczne, takie jak Valve for Life, której polskim odpowiednikiem jest kampania Zastawka to Życie czy Stent for Life (obecnie Save Life), która w Polsce realizowana była jako kampania Zawalcz o Swoje Serce, a których to kampanii prof. Dariusz Dudek, obok prof. Adama Witkowskiego oraz prof. Macieja Lesiaka był koordynatorem.

Do 30 listopada 2017 r. kardiolodzy z Europy mogli zgłaszać swoje kandydatury. W lutym 2018 roku odbędzie się bezpośrednie głosowanie internetowe kilku tysięcy kardiologów interwencyjnych, a jego wyniki ogłoszone zostaną w Paryżu na kongresie EuroPCR w maju. Pod uwagę brana jest dotychczasowa kariera medyczna i naukowa danej osoby, doświadczenie operatorskie i zakres oraz skala działalności danego kandydata w strukturach i na rzecz EAPCI oraz ESC.

Prof. Dariusz Dudek jest pierwszym Polakiem, który ubiega się o stanowisko Prezydenta EAPCI, jest kandydatem oficjalnie wspieranym i nominowanym przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Pierwszy raz w historii powstaje szansa aby kardiolog z Europy Środkowo-Wschodniej został Prezydentem Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych.

Prof. Dariusz Dudek to wybitny operator, skuteczny działacz na rzecz rozwoju kardiologii i innowacji w Polsce i w Europie oraz aktywny społecznik – inicjator wielu wartościowych kampanii i akcji społecznych dla pacjentów m.in. biegów Nordic Walking Przegoń Zawał, akcji społecznych Misie od Serca czy Wszyscy Jesteśmy Pacjentami oraz eventów edukacyjnych połączonych z bezpłatnymi badaniami i konsultacjami oraz spotkaniami z ciekawymi ludźmi m.in. Klubów Pacjenta, Szkół Serca czy odbywającego się 6.12.17 r. Mikołajkowego Dnia Seniora, największego eventu dla 1000 pacjentów w Polsce. Prof. Dudek to także dyrektor największych międzynarodowych warsztatów kardiologii inwazyjnej w Polsce – NFIC. New Frontieres in Interventional Cardiology odbywające się 6-8.12.17 r. w Krakowie to prestiżowe wydarzenie goszczące co roku nawet 1200 kardiologów, kardiochirurgów, pielęgniarek, techników medycznych oraz studentów z całego świata.

Godnym podkreślenia jest fakt, że NFIC został objęty w tym roku wieloma prestiżowymi patronatami honorowymi, takimi jak patronaty Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, Naczelnej Rady Lekarskiej, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz wielu instytucji samorządowych, pacjenckich, innowacyjnych i medialnych.

  • Optymizmem napawa fakt, że najważniejsze instytucje w naszym państwie wspierają wydarzenie mające na celu wypracowanie mechanizmów strategicznego połączenia systemu ochrony zdrowia z najnowszymi możliwościami medycyny, a także z uwzględnieniem aktualnych regulacji europejskich, zagrożeń epidemiologicznych i trendów demograficznych. Zwiększenie dostępności do najbardziej innowacyjnego i najskuteczniejszego leczenia kardiologicznego dla pacjentów w całej Europie to główny cel mojego programu dla EAPCI – mówi prof. Dariusz Dudek, kandydat na Prezydenta EAPCI.

W programie wyborczym prof. Dudka pod mottem: EAPCI – Where the future of cardiology begins! głównym celem jest zmniejszenie rozbieżności w dostępności do nowych technologii w UE, m.in. w Polsce aby pacjent z każdego europejskiego kraju i w każdym europejskim kraju mógł liczyć na tak samo skuteczne, innowacyjne leczenie kardiologiczne.

  • Gdyby udało mi się wygrać wybory, w mojej kadencji 2020-2022 r. będę działał na rzecz digitalizacji i cyfryzacji, a także personalizacji medycyny w oparciu o chmurę oraz duże bazy danych z możliwością podglądania w czasie rzeczywistym zindywidualizowanych terapii. Już teraz prowadzimy trójwymiarowe hologramowe obrazowanie w środku serca dla stymulacji strukturalnych procedur hybrydowych. W tym roku zaawansowanie tej technologii pokażemy właśnie na NFIC już za kilka dni – kontynuuje prof. Dudek.

Wybitny kardiolog jest również autorem pierwszego ogólnoeuropejskiego egzaminu certyfikującego dla kardiologów inwazyjnych, który już w maju 2018 roku w Paryżu zostanie wdrożony dla wszystkich szkolących się operatorów w Europie, a który będzie ujednoliceniem procedur sprawdzających wiedzę i umiejętności kardiologów niezależnie od kraju.

  • Po pierwsze to poprawa kontroli jakości, lepsze wyszkolenie kardiologii inwazyjnej, bardziej spójne wyszkolenie kardiologów wywodzących się z wielu różnych krajów, a także spójność w akredytacjach ośrodków medycznych. To wszystko spowoduje, że każdy pacjent, obywatel każdego kraju w Europie będzie mógł czuć się bezpiecznie i otrzyma najwyższy, wystandaryzowany poziom leczenia w kardiologii zabiegowej. Nie tylko w Polsce, a w każdym zakątku Europy, to jest głównym celem wprowadzenia nowej certyfikacji. – tłumaczy prof. Dudek – Czy będziemy w Grecji na wyspie czy w Monachium czy w Londynie, Berlinie, we Włoszech, to poziom musi być taki sam. Wystandaryzowany, wysoki. – dodaje prof. Dudek.