Policyjno-medyczna współpraca

Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczyna współpracę ze Szkołą Policji w Słupsku w zakresie doskonalenia kadr medycznych i policyjnych w obszarze wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i szeroko pojętej pierwszej pomocy.

Wzajemne doskonalenie kadr będzie tym bardziej efektywne, że zarówno Szkoła Policji, jak i Gdański Uniwersytet Medyczny dysponują wysokiej jakości bazą szkoleniową wyposażoną w najnowocześniejsze urządzenia wspomagające doskonalenie już nabytych umiejętności i kształcenie nowych.

Jednym z elementów wizyty była obserwacja ćwiczeń doskonalących z zakresu taktyki i interwencji i udzielania pierwszej pomocy. Prof. Andrzej Basiński zwrócił również uwagę na szerokie możliwości wzajemnego doszkolenia kadr w zakresie medycyny ratunkowej, w tym także udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań bojowych.

źródło: GUMed

zdj. Szkoła Policji w Słupsku