Polak członkiem The Retina Society

Profesor Andrzej Grzybowski dołączył w 2018 roku do grona członków towarzystwa The Retina Society. Jest jedynym polskim członkiem tego towarzystwa.

The Retina Society to prestiżowe amerykańskie towarzystwo naukowe zajmujące się chorobami siatkówki oka. Członkostwo uzyskuje się na zaproszenie na podstawie co najmniej 2 pisemnych wniosków obecnych członków oraz pozytywnej rekomendacji pozostałych członków towarzystwa.

Prof. A. Grzybowski jest również członkiem innych ważnych międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Europejskiej Akademii Okulistycznej (członek zarządu), Europejskiego Towarzystwa Retinologicznego Euretina (członek zarządu w latach 2016-2018), Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (członek Global ONE Advisory Board and Museum of Vision’s Program Committee), Cogan Society, EVER (przewodniczący sekcji zaćmowej oraz członek zarządu), ESCRS (kurator ESCRS Archive) oraz International Society of Refractive Surgery (członek International Council).