Pionierski zabieg ablacji w Klinice WUM

jr

Zespół specjalistów z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM przeprowadził pierwszy zabieg ablacji podłoża częstoskurczu komorowego u pacjentki po operacji wrodzonej wady serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego oraz wsparciem druku 3D.

Wydrukowane serce ułatwiło zaplanowanie zabiegu jeszcze przed wprowadzeniem cewników do serca pacjentki oraz przygotowanie na potencjalne trudności z nawigowaniem cewnikami w trakcie ablacji. fot. Wanda Widomska Dział Fotomedyczny WUM
Dotychczas przygotowując się do tego rodzaju zabiegu, możliwe było rekonstruowanie trójwymiarowego obrazu serca pacjenta na płaskim monitorze komputera. Dokładna znajomość anatomii serca pacjenta po operacji wady wrodzonej jest jednym z elementów warunkujących skuteczność i bezpieczeństwo ablacji podłoża arytmii.

Specjaliści z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM dr Piotr Lodziński, dr Paweł Balsam, dr Michał Peller wykorzystali drukarkę umożliwiającą wydruk trójwymiarowego modelu serca na podstawie serii dwuwymiarowych obrazów z rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej do stworzenia modelu serca. Na jego podstawie 10 lutego przeprowadzono zabieg ablacji podłoża częstoskurczu komorowego u pacjentki poddanej dwukrotnej operacji korekcji wady serca (Tetralogia Fallota: 1966r., 1976r.). Wydrukowane serce ułatwiło zaplanowanie zabiegu jeszcze przed wprowadzeniem cewników do serca pacjentki oraz przygotowanie na potencjalne trudności z nawigowaniem cewnikami w trakcie ablacji. Dzięki temu procedura zakończyła się bez powikłań.

Technologia druku 3D jest również przydatna podczas zabiegów ablacji podłoża arytmii u dzieci. Zabiegi tego rodzaju wykonywane są wspólnie z zespołem Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.