Pierwsza angioplastyka wieńcowa z użyciem stentu Resolute Onyx DES

Podczas XV Międzynarodowych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej NFIC (New Frontiers In Interventional Cardiology) w Krakowie przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg stentowania tętnic wieńcowych z użyciem rewolucyjnego stentu, uwalniającego lek Resolute Onyx DES (Drug Eluting Stent). To ogromna szansa zwłaszcza dla pacjentów z cukrzycą.

Zabiegi implantacji stentów wykonywane są u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową, jako alternatywa dla pomostowania aortalno-wieńcowego. Dzięki nim możliwe jest przywrócenie przepływu krwi w naczyniu wieńcowym. Stent Resolute Onyx, zapewnia większą elastyczność i lepsze zdolności adaptacyjne. Pozwala na zoptymalizowanie leczenia w skomplikowanych klinicznie przypadkach, np. u pacjentów cierpiących na cukrzycę, u których naczynia krwionośne są zwężone. Najważniejszym atutem Resolute Onyx DES jest fakt, iż zapewnia większe bezpieczeństwo pacjentom. Dzięki szybszemu pokrywaniu stentu przez komórki naczynia, ryzyko powstania zakrzepicy w stencie jest jeszcze mniejsze, również w przypadku konieczności przerwania lub zakończenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej – DAPT, po upływie jednego miesiąca od zabiegu.

Warsztaty NFIC są organizowane przez Klinikę Kardiologii Interwencyjnej UJ Collegium Medicum w Krakowie, Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) oraz kursem EuroPCR. Organizowane już 15 lat są okazją do wymiany międzynarodowych doświadczeń kardiologów interwencyjnych i poznania innowacyjnych technologii, zwłaszcza dzięki możliwości udziału w

 zabiegach transmitowanych na żywo.