Pieniądze dla najlepszych

Ponad 850 tysięcy złotych dla studentów Wydziału Lekarskiego w programie „Najlepsi z najlepszych! 3.0”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę zatwierdzonych projektów w ramach programu „Najlepsi z najlepszych! 3.0”. Jego celem jest jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności. Na liście znalazło się 8 projektów przygotowanych przez studentów Wydziału Lekarskiego na łączną kwotę 851 280,90 zł.

„Najlepsi z najlepszych! 3.0” zakłada udział wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości.

W tej edycji konkursu do oceny merytorycznej przekazano 139 ofert. Ostatecznie MNiSW zatwierdziło 98 ofert,

Otrzymane środki laureaci mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na międzynarodowe zawody, zajęcia przygotowujące do zawodów, zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej oraz materiałów i odczynników.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.