Partnerstwo w poszukiwaniu nowych leków

JG

Polfa Tarchomin S.A. i Uniwersytet Warszawski podpisały porozumienie o współpracy badawczo – rozwojowej.

fot. wikipedia

Celem współpracy jest udoskonalanie i opracowywanie nowych substancji czynnych wykorzystywanych w lekach ratujących życie oraz stosowanych w leczeniu wielu schorzeń cywilizacyjnych. Jedna z najstarszych firm farmaceutycznych na świecie czyli Polfa Tarchomin S.A. oraz wiodąca polska uczelnia publiczna, po raz pierwszy będą pracować wspólnie przy programach naukowo – badawczych oraz prowadzić współpracę patentową.

– Polfa Tarchomin S.A. ma ugruntowaną pozycję na rynku, a naszym priorytetem jest podnoszenie jakości produktów leczniczych oraz opracowywanie nowych preparatów. Dzięki wsparciu technologicznemu i badawczemu Uniwersytetu Warszawskiego będziemy unowocześniać leki z aktualnego portfolio, pracować nad nowymi produktami leczniczymi i rozwijać syntezy substancji czynnych. Stopniowo zwiększając nakłady na badania i rozwój chcemy mocniej wpisać się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział Jarosław Król, Prezes Zarządu Polfy Tarchomin S.A.

Polfa Tarchomin S.A. specjalizuje się w antybiotykach, w tym tzw. antybiotykach ostatniej szansy. W pierwszej fazie współpracy w ramach umowy z UW, prowadzone będą badania nad udoskonalaniem substancji czynnych wchodzących w skład takich właśnie leków. Wkrótce rozpoczną się też badania nad  lekami stosowanymi w diabetologii, dermatologii oraz psychiatrii.

– Jestem przekonana, że  współpraca przyniesie wiele cennych projektów badawczych, z których korzyści będą czerpały obie strony porozumienia. Właśnie ta synergia doświadczenia rynkowego Polfy Tarchomin oraz wiedzy badawczej Uniwersytetu Warszawskiego może zaowocować nowymi patentami dla polskiej farmacji, która jest  jedną ze strategicznych branż w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.