PAKS chwalą się dobrymi rezultatami

FIR

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca opublikowały wyniki leczenia kardiochirurgicznego osiągnięte w 2014 roku. Wynika z nich, że lecząc więcej chorych w jeszcze cięższym stanie niż to miało miejsce w 2013 roku, utrzymały równie wysoki poziom jakości leczenia.

Paweł Buszman: Jako jedyny w Polsce podmiot medyczny regularnie publikujemy osiągane przez nas wyniki leczenia. fot. PAKS
Jak wynika z Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK), ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego w oddziale kardiochirurgii PAKS w Bielsku-Białej w 2014 roku, przy większej niż w ubiegłym roku liczbie operowanych pacjentów, podobnie jak w 2013 roku wyniosło niewiele ponad 1 proc., wobec wskaźnika Euroscore II na poziomie 3,83, który wzrósł o 0,78 proc. w stosunku do 2013 roku. Oznacza to, że PAKS lecząc więcej chorych, w jeszcze cięższym stanie niż to miało miejsce w 2013 roku, zachowały równie wysoki poziom jakości leczenia.

Dla zabiegów rewaskularyzacji mięśnia sercowego ryzyko zgonu wyniosło 0,48 proc., przy wskaźniku Euroscore II 2,53 proc., dla zabiegów zastawkowych – 1,87 proc., przy wskaźniku Euroscore II na poziomie 3,96 proc., a dla zabiegów skojarzonych (zastawkowo-wieńcowych) – 2,38 proc., przy wskaźniku Euroscore II na poziomie 6,89 proc.

„Osiągane przez nas doskonałe wyniki leczenia to efekt ciężkiej, odpowiedzialnej pracy całego personelu medycznego, dla którego najważniejszy jest człowiek. Jak pokazuje wskaźnik Euroscore, trafiają do nas pacjenci w coraz cięższym stanie, obciążeni wieloma chorobami współistniejącymi. Utrzymanie tak świetnych wyników leczenia napawa nas tym większą dumą” –  twierdzi  prof. Paweł Buszman, prezes zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

PAKS, jako pierwsza klinika w Polsce, otwarcie poinformowały opinię publiczną o swoich wynikach leczenia za poprzednie lata w lipcu 2013 roku, a następnie w 2014 (za 2013 rok).

„Tak jak obiecaliśmy dwa lata temu, jako jedyny w Polsce podmiot medyczny regularnie publikujemy osiągane przez nas wyniki leczenia. Jesteśmy bardzo dumni, że z roku na rok jakość oferowanego przez nas chorym leczenia jest coraz lepsza” – podkreśla prof. Paweł Buszman.

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) jest platformą do gromadzenia danych o operacjach wykonywanych we wszystkich ośrodkach kardiochirurgii w Polsce (publicznych  i niepublicznych), a następnie ich analizy i wykorzystania w celu poprawy wyników i jakości leczenia, analizy kosztów leczenia, zdefiniowania istotnych czynników ryzyka wczesnych powikłań i niepowodzeń po leczeniu kardiochirurgicznym oraz opracowania programu ich oceny i neutralizacji, zapewnienia możliwości uczestnictwa Polski w bazie europejskiej EACTS oraz wskazywania najistotniejszych kierunków badań naukowych.

Wskaźnik EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) to najnowszy model oceny ryzyka śmiertelności operacyjnej u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym. Opiera się na wynikach badania obserwacyjnego, które objęło swoim zasięgiem 20 tysięcy pacjentów ze 128 szpitali z 8 europejskich krajów.