Otwarto Centrum Symulacji Medycznych w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi otworzył nowoczesne Centrum, w którym przyszli lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni będą zdobywać praktyczne umiejętności w symulowanych warunkach klinicznych, gdzie pacjentów zastąpią interaktywne fantomy i specjalistyczne symulatory.

Centrum Symulacji Medycznych zlokalizowane jest na 12 i 13 piętrze budynku A-1 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Łączna powierzchnia użytkowa inwestycji to ok 4500 m2, a całkowita wartość projektu wyniosła ponad 56 mln zł.

W ramach Centrum Symulacji Medycznych powstał szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej opieki medycznej, sale operacyjne, sale porodowe i położnicze oraz pracownie nauki umiejętności technicznych dla studentów – ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Główną ideą Centrum Symulacji Medycznych jest wspólny trening zespołów medycznych na wielu poziomach i specjalizacjach świadczenia opieki medycznej, począwszy od pomocy pielęgniarskiej, aż po specjalistyczne procedury wykonywane podczas operacji.

Nowo powstałe Centrum ma za zadanie scentralizować nowoczesne techniki edukacji medycznej wykorzystywane w kształceniu studentów i dokształcaniu absolwentów uczelni. W Centrum będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz organizowane egzaminy kliniczne OSCE (standaryzowana ocena umiejętności w warunkach symulowanych).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 56,4 mln PLN

 • POWER – 33,6 mln PLN
 • Ministerstwo Zdrowia – 13,4 mln PLN
 • Środki własne UMED – 9,4 mln PLN

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH to

 • Ponad 20 symulatorów wysokiej wierności, w tym symulatory kobiety rodzącej, noworodka, dorosłych i dzieci w różnym wieku oraz fizjologiczny symulator anestezjologiczny pozwalający na ćwiczenie znieczulenia pacjenta
 • Blisko 130 fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pielęgnacji, badania ginekologicznego
 • Ponad 230 trenażerów do ćwiczenia umiejętności technicznych – udrażniania dróg oddechowych, wykonywania badań i wkłuć.
 • Rzeczywistych rozmiarów symulator przedziału medycznego karetki ze strefą działań przedszpitalnych oraz modelem mieszkania.
 • Strefa przedszpitalna do prowadzenia zajęć z medycyny pola walki i ratownictwa taktycznego na zajęciach między innymi Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.
 • 11 sal wysokiej wierności z zaawansowanymi symulatorami, m. in.: sale szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału intensywnej terapii, dwa bloki operacyjne oraz sale porodowe.
 • Sprzęt dydaktyczny i medyczny o łącznej wartości ponad 21 mln zł.
 • Sale do prowadzenia egzaminów OSCE – egzaminy wysokiej obiektywności w standardach europejskich
 • Możliwość nagrywania i omawiania podejmowanych przez studentów działań.
 • Większe bezpieczeństwo dla pacjentów – zaawansowane procedury i interdyscyplinarna praca zespołowa ćwiczone jeszcze w trakcie studiów, bez ryzyka dla pacjentów.