Ostrzeżenie EMA

Europejska Agencja Medyczna – EMA zamieszcza ostrzeżenie odnośnie stosowania preparatu Xofigo.

 

Lek Xofigo został zarejestrowany do stosowania w leczeniu mężczyzn z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego, objawowymi przerzutami do kości, brakiem stwierdzonych przerzutów do narządów wewnętrznych.

Zanim zostanie opracowana pełna analiza wyników badania zaleca się nie stosowanie prepartu Xofigo w połączeniu z preparatem Zytiga oraz prednisonem lub prednisolonem w leczeniu przeciwnowotworowym chorych na raka gruczołu krokowego z uwagi na wzrost ryzyka zgonu i złamań patologicznych, stwierdzony w prowadzonych badaniach klinicznych.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Xofigo_20/Procedure_started/WC500239721.pdf