Olsztyn będzie miał Centrum Urazowe dla dzieci

Ministerstwa Zdrowia dofinansuje budowę centrum urazowego dla dzieci w Olsztynie. Zapewni ono wysokospecjalistyczną, kompleksową pomoc dzieciom z najcięższymi urazami. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w ramach projektu wartego blisko 11,2 mln zł dostosuje budynek do utworzenia centrum urazowego i kupi wyposażenie do ratowania najmłodszych pacjentów.

Jak podkreśliła dr Krystyna Piskorz-Ogórek – dyrektor szpitala, finansowe wsparcie Ministerstwa Zdrowia umożliwi placówce utrzymanie non stop w gotowości sal i stanowisk intensywnej terapii.
Przedsięwzięcie zakłada, że powstaną dwie nowe sale zabiegowe: urazowo-ortopedyczna i endoskopowa wraz z odcinkiem wybudzeniowym. Zakupiony też zostanie sprzęt medyczny, by wyposażyć te sale, m.in. w stanowiska intensywnej terapii, aparat rtg, aparat usg  gastroskop, kolonoskop, pulsoksymetry, kardiomonitory.
Centrum Urazowe dla Dzieci w Olsztynie ma powstać do końca września 2019 r. Szpital został zakwalifikowany przez MZ do utworzenia takiego Centrum jako jeden z 12 ośrodków w kraju.
Środki w sektorze zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczane na ratownictwo medyczne to dofinansowanie: centrów urazowych dla dzieci, dorosłych, wsparcie istniejących i nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, a  także na lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego oraz wyposażenie śmigłowców.

źródło: mz