Oferta dla start-upów w obszarze life science

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z partnerami – Uniwersytetem Gdańskim oraz Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. spółka celowa GUMed – jako pierwsze instytucje na Pomorzu, a drugie w kraju będą stanowiły regionalny ośrodek koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme (RIS) w ramach programu EIT Health Hub wspierającego innowacje w zakresie zdrowego życia i aktywnego starzenia się społeczeństwa. Uniwersytet Gdański oraz Centrum Innowacji Medycznych będą ściśle współpracować w ramach projektu oraz wsparcia udzielanego start-upom.

W zakresie programu EIT Health Hub Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje wsparcie zainteresowanym start-upom działającym w obszarze life science w ramach programów akceleracyjnych InnoStars Awards (dla początkujących start-upów posiadających gotowy prototyp) oraz European Health Catapult (dla start-upów i małych przedsiębiorstw dysponujących produktem gotowym do zwiększenia skali produkcji).

Nabór do konkursów:

  • European Health Catapult upływa z końcem kwietnia br.
  • InnoStars Awards upływa z końcem kwietnia br.

Wszystkie zainteresowane start-upy proszone są o kontakt z Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego celem rozpoczęcia wspólnych działań (email – naukaibiznes@gumed.edu.pl, facebook – Centrum Transferu Technologii, tel. 58 349 10 09).

Dodatkowe informacje: