Odrębna porada diabetologiczna pielęgniarki wymaga zmiany koszyka

ELA

Diabetolodzy od dłuższego czasu zabiegają, by NFZ płacił za tzw. poradę edukacyjną, udzielaną cukrzykom w poradniach specjalistycznych przez wyszkolone pielęgniarki. Finansowanie takiego świadczenia wymaga koszyka świadczeń gwarantowanych – twierdzą zgodnie płatnik i resort zdrowia.

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prof. Leszek Czupryniak zabiega w MZ o zmianę koszyka świadczeń gwarantowanych. fot. Archiwum
„Porada/wizyta diabetologiczna pielęgniarki nie jest uwzględniona jako odrębne świadczenie gwarantowane w rozporządzeniach ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych. Z tego powodu odrębne finansowanie tego świadczenia jest niemożliwe” – wyjaśnia centrala NFZ. Podkreśla jednak, że pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie swoich  zadań, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (DzU 2005, nr 214, poz. 1816) zobowiązana jest do sprawowania opieki nad zadeklarowanymi do niej pacjentami również w sytuacji, kiedy ci pacjenci chorują na cukrzycę. Finansowanie tych świadczeń odbywa się w ramach finansowania kawitacyjnego.
23 października 2013 r. resort otrzymał wniosek ekspertów w dziedzinie diabetologii (tj. konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego) o wyodrębnienie w koszyku świadczeń gwarantowanych wymogu samodzielnej diabetologicznej porady edukacyjnej w ramach kontraktowania ośrodka diabetologicznego w zakresie AOS.

Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, poinformował, że rozpoczęto prace analityczne i koncepcyjne dotyczące ewentualnego wprowadzenia „diabetologicznej porady edukacyjnej” do rozporządzenia „koszykowego” z zakresu ambulatoryjne opieki specjalistycznej. „Wprowadzenie takiego świadczenia wymaga wznowienia prac legislacyjnych nad tym rozporządzeniem. Rozważana jest również możliwość wystąpienia do AOTM w celu uzyskania stosownej rekomendacji – podkreślił rzecznik i dodał: – Analizując te kwestie, trzeba brać pod uwagę m.in. to, że w obowiązującym stanie prawnym świadczenia z zakresu diabetologii dla dorosłych i dzieci udzielane są nie tylko w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), ale również w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) oraz w trakcie leczenia szpitalnego, a edukacja diabetologiczna jest stałym, integralnym i niezbędnym składnikiem postępowania terapeutycznego w cukrzycy w trakcie każdej wizyty lekarskiej”.

Resort zdrowia przypomina, że w celu poprawy jakości opieki nad pacjentami z rozpoznaną cukrzycą Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej specjalny produkt kontraktowy w postaci kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą (KAOS). Polega on na objęciu kompleksową opieką diabetologiczną, rozliczaną w formie stawki kapitacyjnej, pacjentów, którzy się do niej kwalifikują ze względu na stan zdrowia (są to osoby z cukrzycą typu 1, dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz osoby z cięższymi postaciami cukrzycy typu 2). KAOS stanowi formę opieki koordynowanej – w jej ramach świadczeniodawca zapewnienia również konsultacje okulistyczne, kardiologiczne, neurologiczne wynikających z ustalonego planu opieki, a także konsultacje chirurgiczne w przypadku zaistnienia takiej konieczności.