Nowoczesny stymulator wszczepiono małej dziewczynce

jr

Pierwszy w kraju zabieg implantacji stymulatora serca najnowszej generacji u małego dziecka z blokiem serca wykonano w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM.

najważniejszymi cechami wykorzystanego stymulatora są jego małe rozmiary oraz spodziewana kilkunastoletnia żywotność baterii. fot. dr n. med. Piotr Wieniawski
Implantację wykonano w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci, Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej. Pacjentką była 3,5-letnia dziewczynka o masie ciała 11 kg, u której w okresie niemowlęcym przeprowadzono korekcję wrodzonej wady serca pod postacią ubytku przegrody przedsionkowo-komorowej, i wszczepiono jednojamowy stymulator z powodu całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego. Obecnie, w czasie zabiegu chirurgicznej plastyki zastawki mitralnej, wymieniono dotychczasowy stymulator na dwujamowy stymulator najnowszej generacji.

Wszczepiony stymulator, oprócz standardowych funkcji stymulacji dwujamowej, posiada funkcje automatycznych pomiarów i zmiany parametrów stymulacji, fizjologicznej adaptacji częstości stymulacji oraz daje możliwości wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opcją automatycznego wykrycia środowiska MRI. Urządzenie posiada funkcję dostosowania częstości stymulacji oraz promowania własnego rytmu.

Z perspektywy małego pacjenta najważniejszymi cechami wykorzystanego stymulatora są jego małe rozmiary oraz spodziewana kilkunastoletnia żywotność baterii. Przy wypisie pacjentka otrzyma nadajnik do zdalnej kontroli stymulatora oraz do telemedycznego ciągłego monitorowania, bez potrzeby jakiejkolwiek interakcji pacjenta. Dzięki temu będzie możliwa codzienna ocena poprawności pracy urządzenia, występowania arytmii i innych zaburzeń pracy serca bez osobistych wizyt pacjentki.

źródło: WUM