Nowoczesna aparatura dla Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej

Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie został wyposażony w nową, spełniającą światowe standardy aparaturę, dzięki której możliwe jest uzyskanie lepszej jakości preparatów oraz eliminacja błędów przy oznaczaniu próbek. Zakup sprzętu pozwoli na wdrożenie w szpitalu nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz zautomatyzowanie pracy w Pracowni Histopatologicznej.

W ramach programu „Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych” zakupiono m.in. specjalistyczne drukarki do oznaczania kasetek z materiałem i preparatów, mikrotomy, kriostat, procesory tkankowe czy nowy hybrydyzator.

– Drukarka laserowa do oznaczania plastikowych kasetek drukuje kody QR oraz numery dla poszczególnych próbek. Pozwala to na sczytanie danych pacjenta tak, aby mógł on zostać rozpoznany w systemie komputerowym oraz eliminuje błędy podczas oznaczania wycinków. Do Pracowni Histopatologicznej zostały zakupione również drukarki do szkiełek, które drukują szkiełka z tym samym numerem i kodem oznaczenia próbki co na plastikowej kasetce. – Wcześniej preparaty były opisywane ręcznie przez pracowników, teraz zrobi to za nich maszyna – tłumaczy dr Joanna Szpor, kierownik Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej Szpitala Uniwersyteckiego.

Do Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej trafił także nowy kriostat, dzięki któremu można uzyskać preparaty o wiele lepszej jakości. – W badaniu śródoperacyjnym musimy szybko przygotować preparaty, stąd technika jest zupełnie inna – tkankę się zamraża, przygotowuje i barwi. Liczy się czas i jakość uzyskanego materiału – wyjaśnia dr Szpor.

Na wyposażeniu ZDP znalazły się również dwa nowe procesory tkankowe, które w czasie swojej pracy eliminują kontakt pracownika z niebezpiecznymi substancjami oraz barwiarkę zintegrowaną z nakrywarką. – Wiele z czynności przez lata było wykonywane ręcznie. Idziemy w kierunku światowych standardów, a nowy sprzęt pozwoli na zautomatyzowanie pracy. To większy komfort i pierwszy krok w stronę informatyzacji Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej – dodaje dr Szpor. W przyszłości w Szpitalu Uniwersyteckim planowane jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, który pozwoli na śledzenie obiegu materiału pacjenta w Zakładzie.

W ramach programu „Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych”, realizowanego w roku 2017 i 2018, szpital otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej o wartości ponad 11 milionów złotych oraz dofinansowanie wkładu własnego ze środków Ministerstwa Zdrowia o łącznej kwocie dwóch milionów złotych.

źródło: cm-uj.krakow.pl