Nowe władze w Naczelnej Izbie Lekarskiej

W piątek 15 czerwca Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej wybrali wiceprezesów oraz pozostałych członków Prezydium NRL. Wybrani zostali też przewodniczący komisji i zespołów NRL.

W skład Prezydium NRL VIII wchodzą:

Prezes NRL Andrzej Matyja
Wiceprezes NRL Andrzej Cisło
Wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz
Wiceprezes NRL Krzysztof Madej
Skarbnik NRL Grzegorz Mazur
Sekretarz NRL Marek Jodłowski
Zastępca Sekretarza NRL Artur Drobniak
Członek Prezydium NRL Michał Bulsa
Członek Prezydium NRL Jerzy Friediger
Członek Prezydium NRL Dariusz Paluszek
Członek Prezydium NRL Andrzej Wojnar.

Podczas ostatniego przed wakacyjną przerwą posiedzenia Naczelna Rada Lekarska zajęła także stanowisko m.in. wobec projektu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu minimalnym pracowników wykonujących zawody medyczne. Powołując się na stanowisko ostatniego Krajowego Zjazdu Lekarzy, który  apelował o ustalenie minimalnych wynagrodzeń lekarzy w przedziale od jednej średniej krajowej (lekarz stażysta) do trzech średnich krajowych (specjalista z drugim stopniem specjalizacji) samorząd lekarski negatywnie ocenił wskaźniki odnoszące się do zarobków lekarzy.