Nowe władze Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Podczas  XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który rozpoczął się 18 października w Sopocie prof. Krzysztof  J. Filipiak przejął stery kierownicze w Polskim Towarzystwie Nadciśnienia Tętniczego od prof. Andrzeja Tykarskiego. Nowy prezes będzie pełnił tę funkcję do 2020 roku.  

Podczas ceremonii otwarcia XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zakończyła się kadencja Prezesa prof. Andrzeja Tykarskiego kierownika Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznani.

Nowym prezesem na lata 2018-2020 został prof. Krzysztof J. Filipiak z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Prezesem Elektem PTNT został dr hab. prof. nadzw. Aleksander Prejbisz z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Podczas uroczystości otwarcia Zjazdu PTNT do grona honorowych członków Towarzystwa przyjęto prof. Jerzego Głuszka – emerytowanego kierownikiem Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. Graeme Eisenhofer – pioniera badań dotyczących metod oceny amin katecholowych, jednego z najwybitniejszych badaczy guza chromochłonnego i innych wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego.