Nowe możliwości leczenia dzieci

jr, fir

CZD w Międzylesiu jako jedyna placówka w Polsce oferuje możliwość kompleksowego leczenia wad naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.

Dotychczas stosowana technika leczenia mikrochirurgicznego wad naczyniowych naczyń mózgowych w CZD została poszerzona o zabiegi endowaskularne. fot. CZD
Dotychczas stosowana w Klinice Neurochirurgii technika leczenia mikrochirurgicznego wad naczyniowych naczyń mózgowych została poszerzona o zabiegi endowaskularne wykonywane najnowocześniejszymi technikami zgodnymi ze współczesnym dążeniem do zmniejszenia stopnia inwazyjności zabiegów w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Dzięki powstaniu nowoczesnej Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych wyposażonej w angiograf o parametrach dostosowanychdo potrzeb kardiologii i neuroradiologii zabiegowej, Klinika przeprowadza zabiegi wewnątrznaczyniowe embolizacji malformacji tętniczo-żylnych, czyli naczyniaków i przetok naczyń mózgowych, w tym również malformacji żyły Galena VGAM oraz rekonstrukcję tętniaków mózgu u dzieci.

Małoinwazyjne operacje wewnątrznaczyniowe embolizacji polegają na wykorzystaniu naczyń tętniczych lub żylnych jako naturalny kanał dostępu do wad naczyniowych i ich leczeniu polegającym nazaklejaniu nieprawidłowych połączeń w przypadku naczyniaków lub odtwarzaniu prawidłowego przebiegu naczynia w przypadku tętniaków.

Poszerzenie możliwości leczenia w Klinice Neurochirurgii CZD wiąże się z zatrudnieniem neurochirurga Bartosza Kądziołki, który szkolił się i pracował w ośrodkach francuskich, między innymi w najlepszym z nich Bicêtre Hospital w Paryżu, w którym wprowadzono i rozwinięto pionierskie metody leczenia wewnątrznaczyniowego – neuroradiologii interwencyjnej w wieku dziecięcym, także u noworodków i niemowląt.

Źródło: www.czd.pl