Nowatorskie szkolenie z ablacji punktowej

jr

W Zabrzu wykonano pierwszy w Polsce zabieg ablacji punktowej RF z wykorzystaniem modelu zwierzęcego i zastosowaniem systemu najnowszej generacji opartym na technologii mapowania 3D.

fot. Sekcja Rytmu Serca PTK
fot.
Zabieg odbył się w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w ramach kursów praktycznych I edycji Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej powołanej przez Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dotychczas tego rodzaju szkolenia były dostępne jedynie w zagranicznych ośrodkach, takich jak Minneapolis czy Hamburg.

„To niezmiernie ważne, by dać lekarzom możliwie najlepsze warunki do rozwoju wiedzy teoretycznej i szkoleń praktycznych, dlatego Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK  podjął inicjatywę stworzenia Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej – mówi dr hab. n. med. Oskar Kowalski, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przewodniczący Sekcji. – Pierwszą edycję Szkoły skierowaliśmy do kardiologów elektrofizjologów będących na początkowym etapie kariery zawodowej. Przyświecała nam idea stworzenia jednolitego standardu edukacyjnego pod auspicjami towarzystwa naukowego. Dotychczas nie było w Polsce tego rodzaju systemu szkolenia dedykowanego tej grupie lekarzy” – tłumaczy dr Kowalski.

Po wykładach teoretycznych  uczestnicy mieli możliwość udziału w zajęciach odbywających się w tzw. wet labie, gdzie obserwowali efekty aplikacji prądu RF na mięśniówkę serca w warunkach laboratoryjnych. Kolejnym elementem szkolenia była obserwacja zabiegów wykonywanych przez doświadczonych elektrofizjologów i wspólna dyskusja na temat stosowanych technik zabiegowych przy różnych zabiegach ablacji arytmii. Cykl szkoleniowy zwieńczyły zabiegi wykonywane na modelu zwierzęcym z wykorzystaniem najnowocześniejszego systemu mapowania trójwymiarowego.

Najskuteczniejsza metoda leczenia arytmii

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego stanowią pierwszą przyczynę zgonów w Polsce. Wiele z nich spowodowanych jest zaburzeniami rytmu serca, czyli arytmią. Jedną z poważniejszych form tego zaburzenia jest migotanie przedsionków, które pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu i nieleczone może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych a nawet zgonu. Ablację zalicza się do najskuteczniejszych metod leczenia migotania przedsionków. Jak przyznają eksperci, w Polsce tę formę terapii wykorzystuje się w leczeniu zaburzeń rytmu serca wciąż w zbyt małym zakresie. Nie ma wielu odpowiednio wyszkolonych kardiologów, choć sytuacja stopniowo ulega poprawie – coraz więcej lekarzy szkoli się w elektrofizjologii.
Ablacja polega na wprowadzeniu do serca poprzez wkłucie w żyłę udową specjalnych elektrod połączonych z komputerem. Dzięki niemu lekarz może prawidłowo ocenić czynność elektryczną serca i precyzyjnie zlokalizować miejsce wywołujące arytmię. Po zlokalizowaniu podłoża arytmii, nieprawidłowo funkcjonującą tkankę mięśnia sercowego rozgrzewa się prądem zmiennym o częstotliwości radiowej (tzw. ablacja RF (radiofrequency). Prąd rozgrzewa tkankę do 48-55 stopni i niszczy ją. Pożądanym efektem tego zabiegu jest niewielka blizna, która traci swoje właściwości elektryczne (przewodzące) i przestaje być źródłem zaburzeń rytmu serca.

Najnowocześniejszy system mapowania 3D

Szkoleniowe zabiegi ablacji w Zabrzu wykonano z wykorzystaniem elektroanatomicznego systemu Ensite Precision – narzędzia nowej generacji, pozwalającego na wykonywanie skomplikowanych zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca w znacznie krótszym czasie i zwiększającym ich bezpieczeństwo. Działanie systemu pozwala na stworzenie trójwymiarowej geometrycznej mapy serca przy jednoczesnym tworzeniu map potencjałowych (vide: rycina 2) i czasowych badanych struktur serca. Analiza otrzymanych danych pozwala precyzyjnie zidentyfikować podłoże arytmii i zlokalizować obszar odpowiedzialny za jego powstanie.

System Ensite Precision, który swoją światową premierę miał w lipcu 2016 r. jest nową platformą umożliwiającą automatyczne, elastyczne i precyzyjne mapowanie serca. System zaprojektowano w taki sposób, by maksymalnie skracać czas zabiegu, zwiększać łatwość użycia narzędzia i skuteczniej leczyć pacjentów. Moduł AutoMap dzięki automatycznym zaawansowanym kryteriom włączania/ wyłączania punktów pozwala na stworzenie mapy w krótszym czasie i o większej dokładności, dzięki czemu można zobrazować całą przestrzeń badanej struktury serca oraz procesy w niej zachodzące.

Narzędzie TurboMap umożliwia automatyczne tworzenie mapy dodatkowych, współistniejących arytmii w oparciu o wcześniej zapisany fragment badania w czasie 10 razy szybszym niż czas rzeczywisty. Nowością systemu jest także funkcja AutoMark, która pozwala na tworzenie automatycznych punktów ablacyjnych według zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika kryteriów, takich jak: moc, temperatura, impedancja, stabilność elektrody, siła nacisku, które dają informacje o efektywności punktu ablacyjnego.