Nowatorskie operacje u pacjentek z tętniakiem

jr

Specjaliści z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili dwie nowatorskie operacje implantacji stent-graftu z rękawkami (branched stent-graft) do łuku aorty u pacjentek z rozpoznaniem tętniaka w tym odcinku aorty.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM jest obecnie pionierskim ośrodkiem wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków, rozwarstwień oraz urazów aorty piersiowej i brzusznej. fot. WUM
Operacje wykonane 5 i 6 grudnia były pierwszymi tego typu zabiegami w Polsce. Do tej pory zabiegi tego typu były wykonywane w 9 ośrodkach na świecie. Przełomową operację przeprowadził doc. Tomasz Jakimowicz we współpracy z prof. Sławomirem Nazarewskim, dr. Robertem Tworusem i dr Katarzyną Grygiel, pod merytorycznym nadzorem prof. Tilo Kölbela z Klinik und Poliklinik für Gefäßmedizin Universitäres Herzzentrum Hamburg (Niemcy) i z udziałem anestezjologa dr Anny Kosińskiej.

Wykonanie operacji otwartej u obu pacjentek wiązało się z koniecznością otwarcia klatki piersiowej i użycia krążenia pozaustrojowego, co było niemożliwe z powodu wieku chorych oraz licznych dodatkowych obciążeń. Dlatego zdecydowano się na zamówienie specjalnej protezy wewnątrznaczyniowej wykonanej „pod wymiar” z rękawkami (odnogami) do tętnic szyjnych.

„Największą trudnością operacji było precyzyjne posadowienie stent-graftu tak, aby rękawki znalazły się dokładnie w miejscu odejścia odpowiednich tętnic od łuku aorty. Brak precyzji mógłby spowodować ostre niedokrwienie serca (zawał serca) lub ośrodkowego układu nerwowego i masywny udar” – tłumaczy prof. Nazarewski.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM  jest obecnie pionierskim ośrodkiem wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków, rozwarstwień oraz urazów aorty piersiowej i brzusznej. W lipcu tego roku w tej samej Klinice przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg implantacji stent-graftu z otworkami (fenestrated stent-graft) do łuku aorty.

Źródło: WUM