Nowatorski zabieg w szpitalu MSWiA w Warszawie

jr

Operację jednoczasowego zamknięcia uszka lewego przedsionka i wszczepienia tętnicy piersiowej wewnętrznej do tętnicy wieńcowej (gałęzi przedniej zstępującej) z zastosowaniem technik całkowicie endoskopowych z użyciem sprzętu 3D wykonano w Klinice Kardiochirurgii CSK MSWiA. To pierwszy taki zabieg w Europie.

Zespół kardiochirurgów z Kliniki Kardiochirurgii CSK MSWiA w Warszawie przeprowadził nowatorską operację. fot. http://www.cskmswia.pl/
Podczas operacji  po raz pierwszy zastosowano nowoczesny sprzęt do zamknięcia – endoskopowo – uszka lewego przedsionka, skonstruowany przez naukowców amerykańskich. Metoda ta może być stosowana u chorych po udarach i jako prewencja przeciw udarowa przy równoczesnej chorobie wieńcowej.