Niedoskonałe staplery

Rośnie liczba powikłań związanych ze stosowaniem mechanicznych szwów (staplerów).

Chirurgiczne staplery zastępujące odręczne szycie chirurgiczne są urządzeniami działającymi podobnie jak biurowy zszywacz. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food And Drug Administration, FDA) wydała komunikat ostrzegający przed rosnącą liczbą powikłań zgłaszanych w związku z ich użyciem. W ciągu ostatnich 8 lat zgłoszono ponad 41 tys. zdarzeń niepożądanych, w tym 366 zgonów, 9 tys. poważnych urazów oraz ponad 32 tys. awarii urządzeń.

Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były nieszczelności zespoleń, zniekształcenia zszywek oraz mechaniczne problemy z ich zakładaniem. Według FDA nieprawidłowe działanie staplerów może być powodem przedłużania się zabiegu operacyjnego, konieczności reoperacji, krwawienia, posocznicy, rozejścia się tkanek oraz zwiększonego ryzyka nawrotu nowotworu i zgonu.

W komunikacie podkreślono konieczność ścisłego przestrzegania informacji zawartych w instrukcji staplera, w tym określonych wskazań do zakładania szwów mechanicznych oraz doboru odpowiedniego rozmiaru zszywek w zależności od typu zespalanej tkanki i jej grubości. W przypadku zszywania tkanek obrzękniętych, krwawiących czy martwiczych należy rozważyć zastąpienie staplera klasycznymi szwami.

źródło: www.fda.gov