Naukowiec Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego członkiem francuskiej Académie Nationale de Chirurgie

Prof. Paweł Nyckowski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, został przyjęty w poczet francuskiej Académie Nationale de Chirurgie jako zagraniczny członek stowarzyszony.

Procedura przyjęcia została wszczęta na wniosek prof. Daniela Jaecka, byłego kierownika Kliniki Chirurgii Szpitala Hautepierre Uniwersytetu Ludwika Pasteura w Strasburgu, a zarazem Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rekomendacja ta była uzasadniona rolą, jaką prof. Paweł Nyckowski odegrał w tworzeniu programu przeszczepiania wątroby w naszej Uczelni oraz faktem, iż kandydat był uczniem francuskiej szkoły chirurgicznej.

Wyróżniony jest byłym rezydentem i attaché associé klinik chirurgicznych Paryża i Strasbourga. W latach 1989-1990 pracował w Klinice Chirurgii Wątroby w podparyskim Villejuif pod kierownictwem prof. Henri Bismutha, również Doktora Honoris Causa naszej Uczelni.

W dowód uznania całego dorobku naukowego i zawodowego prof. Paweł Nyckowski został zaproszony do wygłoszenia wykładu na posiedzeniu Acadmié Nationale de Chirurgie. Wspomniany wykład odbył się w kwietniu 2017 i nosił tytuł „Ewolucja wyników 1500 przeszczepień wątroby na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”. W grudniu 2017 roku, po głosowaniu członków Akademii, prof. Paweł Nyckowski został przyjęty w jej poczet. Dyplom członkowski otrzymał 10 stycznia 2018 r. w Auli paryskiego Wydziału Medycznego podczas nadzwyczajnego, uroczystego posiedzenia.

źródło: WUM