Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza dla naukowca GUMed

Prof. Michał Woźniak, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został laureatem Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza za rok 2017 w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych.

zdj. GUMed

Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące molekularnego mechanizmu sygnalizacji stresu oksydacyjnego wręczono 28 stycznia br. w 407 rocznicę urodzin Heweliusza. W kategorii nauk humanistycznych i społecznych nagrodzony został prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. Michał Woźniak jest z wykształcenia lekarzem i cenionym naukowcem specjalizującym się w wolnorodnikowych mechanizmach sygnalizacyjnych dotyczących wybranych patologii, m.in. ostrego zapalenia trzustki, nowotworów oraz procesu starzenia. Prof. Woźniak opublikował 590 prac (w tym 231 publikacji pełnotekstowych), których sumaryczna punktacja IF wynosi 290.442, łączna liczba punktów ministerstwa 2245.750, a wskaźnik Hirscha 20.00. Artykuły autorstwa Profesora były cytowane 1342 razy, nie licząc autocytowań.

Od początku kariery zawodowej związany z Akademią Medyczną w Gdańsku. W 1999 r. objął kierownictwo Katedry i Zakładu Chemii Medycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu chemii medycznej wolnych rodników, a w szczególności zajmuje się badaniami nad mechanizmami sygnalizacji wolnorodnikowych w patogenezie chorób człowieka.
Opublikował ponad 150 oryginalnych prac naukowych w międzynarodowych recenzowanych czasopismach o profilu zarówno biochemicznym, jak i klinicznym. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych zapraszanym do uniwersytetów na całym świecie. Prowadził badania naukowe oraz wykładał m.in. w Nagoya (Japonia), Ankonie (Włochy), Bradford (Wielka Brytania) oraz Antwerpii (Belgia).
Był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i wieloletnim członkiem Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest przewodniczącym Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Jako kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego założył swego rodzaju przedkliniczny College dla uczniów sopockich szkół średnich, a ostatnio również Pomorski College Medyczny, zorientowany na biomedyczne uzasadnienie szkodliwości uzależnienia od leków i narkotyków oraz prewencję otyłości, cukrzycy i chorób nowotworowych u dzieci i młodych dorosłych.

Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza ustanowiono w 1987 r., a jej pierwszego laureata wyłoniono rok później. Nagrodę przyznaje się w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje kapituła, w skład której wchodzą: prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, rektorzy: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, przedstawiciele uczelni niepublicznych w Gdańsku, dotychczasowi laureaci i przedstawiciele prezydenta Miasta Gdańska.

źródło: GUMed