MZ zapewnia, że podwyżki dla ratowników są realizowane

W odpowiedzi na zarzuty, że pieniądze przeznaczone na podwyżki dla ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalach otrzymali strajkujący lekarze Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że podwyżki dla ratowników medycznych są realizowane na bieżąco.

 

18 lipca 2017 r. minister zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” podpisali porozumienie dotyczące podwyżek dla ratowników medycznych.

Na mocy porozumienia wzrosło średnie miesięczne wynagrodzenie ratowników medycznych, którzy są członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, dyspozytorów medycznych oraz  pielęgniarek systemu, które są członkami zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionymi u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (podwykonawców w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne).

Wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu (niezależnie od formy zatrudnienia) o 400 zł brutto – od 1 lipca 2017 r. i o kolejne 400 zł brutto – od 1 stycznia 2018 r.

„Aneksowanie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w zakresie przekazania celowych środków na wypłatę podwyżek dla tych grup pracowników zakończyło się 30 sierpnia br. Wypłaty są realizowane na bieżąco” – zapewnia resort zdrowia.

 Więcej na mz.gov.pl